PX系列功放是KICKER设计一款小巧型功放,体积最小的一款摩托车功放……

  

型号 PXA300.4
额定功率4 Ohm@14.4V 50Wx4 
额定功率2 Ohm@14.4V 75Wx4 
桥接功率4 Ohm@14.4V 150Wx2 
频响范围 10Hz-20kHz 
输入灵敏度(高频) 250mV-10V 
输入灵敏度(低频) 125mV-5V 
信噪比 >95dB
尺寸(长x宽x高) 197mm x 65mm x 40mm

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
温馨提示:点击图片可放大。